Warunki uczestnictwa w wyprzedaży dla wystawców:

– Wyprzedaż odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach. Do każdego nazwiska zostanie przypisany numerek oraz konkretne stanowisko. Po zakończeniu wyprzedaży przypisane miejsce powinno zostać posprzątane.

– Wystawcą może być każda osoba fizyczna. Niedozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez podmioty gospodarcze.

– Sprzedający ustala warunki sprzedaży i cenę bezpośrednio z kupującym.

– Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, a także towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol, broń).

– Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zdjęcia będą miały na celu przede wszystkim oddanie charakteru imprezy.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy uczestników, uszkodzenia lub straty towarów zaistniałe podczas trwania wyprzedaży.

– Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi.

– Na terenie wyprzedaży uczestnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, prosimy także o dezynfekcję rąk przy wchodzeniu na teren wyprzedaży.