Skip to main content

Warunki uczestnictwa w wyprzedaży dla wystawców:
– Wyprzedaż odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach.
Do każdego nazwiska zostanie przypisany numerek oraz konkretne
stanowisko. Po zakończeniu wyprzedaży przypisane miejsce powinno
zostać posprzątane.
– Wystawcą może być każda osoba fizyczna. Niedozwolone jest
prowadzenie sprzedaży przez podmioty gospodarcze.
– Sprzedający ustala warunki sprzedaży i cenę bezpośrednio
z kupującym.
– Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych
źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, a także
towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (np. alkohol,
broń).
– Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie przez organizatora zdjęć z wizerunkiem uczestnika.
Zdjęcia będą miały na celu przede wszystkim oddanie charakteru
imprezy.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy
uczestników, uszkodzenia lub straty towarów zaistniałe podczas trwania
wyprzedaży.
– Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane zdarzeniami
losowymi.
– Na terenie wyprzedaży uczestnicy mają obowiązek zasłaniania ust
i nosa, prosimy także o dezynfekcję rąk przy wchodzeniu na teren
wyprzedaży.

ANIMATOR

Author ANIMATOR

More posts by ANIMATOR

Leave a Reply